Interkerkelijk
Dovenpastoraat
zondag
11 aug

De Poort

Lange Dam 52, Urk
10:00 uur
Ds. M. Visser

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van drie kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. Deze kerken werken sinds 25 januari 2018 samen voor het pastoraat onder doven en slechthorenden. Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via de IC Overijssel organiseren wij in ons gebied activiteiten van het IDP.