Interkerkelijk
Dovenpastoraat
zondag
14 aug

CGK Immanuel

Nagel 43
10:00 uur
Drs. C. Ippel

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze kerken werken sinds 25 januari 2018 samen voor het pastoraat onder doven en slechthorenden. Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via de IC Overijssel organiseren wij in ons gebied activiteiten van het IDP.

Alle activiteiten
zaterdag
3 sep

Startzaterdag 2022

Marknesse / Luttelgeest
Zie poster.