Interkerkelijk
Dovenpastoraat
9
aug 2020

GK de Poort – gaat NIET door i.v.m. anti-corona maatregelen

Lange Dam 52, Urk

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze kerken werken sinds 25 januari 2018 samen voor het pastoraat onder doven en slechthorenden. Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via de IC Overijssel organiseren wij in ons gebied activiteiten van het IDP.

Alle activiteiten
14
sep 2020

Bijbelkring – Nunspeet

Oenenburgkerk, Vlierweg 79, Nunspeet
20:00 - 21:30
9
nov 2020

Bijbelkring – Nunspeet

Oenenburgkerk, Vlierweg 79, Nunspeet
20:00 - 21:30