Interkerkelijk
Dovenpastoraat
zondag
28 apr

Hervormde Kerk

Kerkstraat 2a, Wapenveld
14:30 uur
Prop. E. Krooneman

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze kerken werken sinds 25 januari 2018 samen voor het pastoraat onder doven en slechthorenden. Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via de IC Overijssel organiseren wij in ons gebied activiteiten van het IDP.

Alle activiteiten
maandag
27 mei

Bijbelkring – 27 mei 2024

Groeneweg 3, Daarle (Gebouw Rehoboth)
19:15 - 21:00 uur