Interkerkelijk
Dovenpastoraat
zaterdag
1 apr

Soli Deo Gloria (Afdeling Almelo, NCBD)

Hofkampstraat 39, Almelo
16:00 uur
Ds. A. Dingemanse

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze kerken werken sinds 25 januari 2018 samen voor het pastoraat onder doven en slechthorenden. Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via de IC Overijssel organiseren wij in ons gebied activiteiten van het IDP.