Interkerkelijk
Dovenpastoraat
27
jun 2021

C.G.K. Eben Haëzerkerk (zie nieuws / eerst aanmelden bij [email protected])

Hofkampstraat 39, Almelo
10:00 uur
Drs. C. Ippel

Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is een samenwerkingsverband van vier kerken: de Protestantse Kerk, de Christelijke Gereformeerde Kerken, de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Deze kerken werken sinds 25 januari 2018 samen voor het pastoraat onder doven en slechthorenden. Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie kunnen samen een Interkerkelijke Commissie vormen. Via de IC Overijssel organiseren wij in ons gebied activiteiten van het IDP.