Op 6 juni 2021 om 16:00 uur (in plaats van 17:00 uur) is er de 4-provincie dienst in de Jeruzalemkerk te Zwolle. De dienst wordt geleid wordt door ds. M. Visser. 

Als je in deze dienst aanwezig wilt zijn dan graag aanmelden (voor vrijdag 28 mei om 18:00 uur) bij secretaris@icoverijssel.nl. Daarna krijg je een bevestiging.

LET OP: Het is verplicht om in het kerkgebouw een mondkapje te dragen. Deze plicht geldt alleen als gemeenteleden zich verplaatsen binnen het kerkgebouw. Het mondkapje mag weer worden afgedaan, zodra iemand zijn zitplaats heeft ingenomen. 

Van harte welkom om de dienst vanuit huis te volgen; https://www.youtube.com/channel/UCqywvXSrs_gFqoakIvO0vYg.

Voor of na dienst is er geen gelegenheid voor koffiedrinken.

De avondmaalsviering wordt coronaproof gehouden volgens onderstaand protocol:

De diakenen hebben met inachtneming van de coronamaatregelen van tevoren de stukjes brood klaargemaakt en op een afgedekt bordje klaargezet op de avondmaalstafel.

Hetzelfde geldt voor de wijn: de wijn wordt ook van tevoren in kleine cupjes geschonken en afgedekt in een houder klaargezet op de tafel.

De predikant breekt een apart stuk brood in een paar stukjes, maar deze worden niet uitgereikt.

Hetzelfde geldt voor de wijn: de predikant schenkt wijn uit, maar dit wordt niet uitgereikt.

De deelnemers komen ook niet naar voren om plaats te nemen aan de tafel:

Na het breken van het brood volgt de uitnodiging: degenen die willen deelnemen aan het avondmaal worden verzocht op te gaan staan. De diakenen gaan dan met de klaargezette stukjes brood door de kerkzaal en geven een stukje brood aan de deelnemers, die vervolgens weer kunnen gaan zitten en het stukje brood eten.

Voor de wijn geldt hetzelfde: degenen die deelnemen worden verzocht te gaan staan en de diakenen delen de cupjes wijn rond aan de deelnemers, die vervolgens kunnen gaan zitten en de wijn drinken. Wanneer alle deelnemers de wijn hebben gedronken, halen de diakenen de lege cupjes weer op.

Mochten er gasten zijn die alcoholvrije wijn willen, dan kan daarvoor worden gezorgd.

En verder:

In de diensten worden de Psalmen en liederen gezongen door een zanggroep van 3 personen. De overige kerkgangers zingen dus niet mee in de dienst.

De collecten tijdens de dienst zullen worden bestemd voor de vertaling van de Bijbel in NGT. Het gaat dan om de Avondmaalscollecte en de collecte bij de uitgang (3e collecte).

Voor en Ná de dienst is er geen samenzijn of koffiedrinken.

Vragen? Stuur een bericht naar secretaris@icoverijssel.nl.