Het Interkerkelijk Dovenpastoraat (IDP) is sinds 25 januari 2018 een samenwerkingsverband van vier kerken:

  • de Protestantse Kerk
  • de Christelijke Gereformeerde Kerken
  • de Nederlands Gereformeerde Kerken
  • Gereformeerde Kerken vrijgemaakt

Als ‘hulpdienst’ van deze kerken helpt het IDP hen zo goed mogelijk invulling te geven aan het kerkelijk werk onder dove en slechthorende mensen. Landelijk en regionaal zetten teams van dove- en horende vrijwilligers zich hier voor in. Plaatselijke kerken of kerken in een regio of provincie vormen samen een Interkerkelijke Commissie. Via de IC Overijssel organiseren wij in ons gebied activiteiten van het IDP.

Catechisatie

Op dit moment wordt er in Overijssel geen catechisatie gegeven aan alleen dove kinderen of jongeren. Mocht daar behoefte aan zijn dan is de IC Overijssel graag bereid om dit te organiseren. In overleg zoeken we dan samen naar de beste oplossing.
Op de Guyotschool in Haren/Vries is wel een catechesegroep. Deze groep bestaat uit jongeren van het speciaal middelbaar onderwijs. Voor meer informatie kunt u terecht bij gebarendominee Martin Visser (T 06-57423270 @: gebarendominee@outlook.com).

Ouders van dove kinderen

Sinds november 2019 wordt er 1 keer per jaar een ontmoetingsdag georganiseerd voor ouders van dove kinderen. Ook zijn er andere contactmogelijkheden onderling. De commissie die dit organiseert bestaat uit mensen van het Interkerkelijk Dovenpastoraat, de vereniging Op weg met de ander en de vereniging Dit Koningskind. Wilt u meedoen of meer informatie, neem dan contact op met gebarendominee Martin Visser.